новости


Нови Сад, 29. јул 2016.

Контролна провера система управљања квалитетом за 2016. годину 

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад континуирано од 2006. године послује у складу са захтевима стандарда ISO 9001. Контрола усклађености пословања Завода са захтевима стандарда ISO 9001 врши се сваке године од стране надлежне сертификационе куће, на начин да се две године врше контролне провере а сваке треће године врши се ресертификациона провера усклађености пословања са захтевима стандарда ISO 9001.
... даље

Нови Сад, 5. јул 2016.

Јавна презентација материјала у оквиру раног јавног увида за израду Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ 

Јавна презентација материјала у оквиру раног јавног увида за израду Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ одржана је 05. јула 2016. године у Новом Саду, у просторијама Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

... даље

Нови Сад, 27. јун.2016.

Програм имплементације просторног плана Републике Србије 2016-2020 

У просторијама ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ у Новом Саду 27. јуна 2016. године одржана је јавна презентација Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период 2016-2020.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као носилац израде организује презентације Програма имплементације Просторног плана Републике Србије 2016-2020, у складу са чланом 79. став 5 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15).

... даљеПриказано текстова 1 до 3 од укупно 204

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт