novosti


Novi Sad, 29. jul 2016.

Kontrolna provera sistema upravljanja kvalitetom za 2016. godinu 

JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad kontinuirano od 2016. godine posluje u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001. Kontrola usklađenosti poslovanja Zavoda sa zahtevima standarda ISO 9001 vrši se svake godine od strane nadležne sertifikacione kuće, na način da se dve godine vrše kontrolne provere a svake treće godine vrši se resertifikaciona provera usklađenosti poslovanja sa zahtevima standarda ISO 9001.
... dalje

Novi Sad, 5. jul 2016.

Javna prezentacija materijala u okviru ranog javnog uvida za izradu Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“ 

Javna prezentacija materijala u okviru ranog javnog uvida za izradu Prostornog plana područja posebne namene „Fruška gora“ održana je 05. jula 2016. godine u Novom Sadu, u prostorijama Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

... dalje

Novi Sad, 27. jun.2016.

Program implementacije prostornog plana Republike Srbije 2016-2020 

U prostorijama JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ u Novom Sadu 27. juna 2016. godine održana je javna prezentacija Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za period 2016-2020.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao nosilac izrade organizuje prezentacije Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije 2016-2020, u skladu sa članom 79. stav 5 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15).

... daljePrikazano tekstova 1 do 3 od ukupno 204

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt