архива вести


Нови Сад, 22. септембар 2016.

Споразум о пословно техничкој сарадњи између ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и ЈП „Национални парк Фрушка гора“

Дана, 22.09.2016. године потписан је Споразум о пословно техничкој сарадњи између ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и ЈП „Национални парк Фрушка гора“.

Споразум су потписали в.д. директора Завода, Предраг Кнежевић, и в.д. директора ЈП „Националног парка Фрушка гора“, Радослав Крунић.

Споразумом је инициран и потписан на обострано задовољство на основу вишедеценијске добре сарадње ова два јавна предузећа чији је оснивач АП Војводина.

Овим Споразумом исказује се заједнички интерес и успоставља дугорочна пословна сарадња у циљу ефикаснијег вршења делатности и искоришћавања расположивих ресурса.

Применом Споразума, обезбедиће се спровођење заједничких активности на изради просторних и урбанистичких планова, пројеката и друге документације на територији Националног парка „Фрушка гора“, размена података, унапређење сарадње у поступку имплементације услова и мера заштите природе и природних вредности и сарадња по другим питањима из домена регистрованих делатности обе стране потписнице.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт