архива вести


Нови Сад, 30. септембар 2016.

"Заједно за зеленију будућност" скуп на Међународном сајму "Еко-свет"

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 30. септембра 2016. године на Новосадском сајму у оквиру Међународног сајма „Еко-свет“ одржана је трибина под називом „Заједно за зеленију будућност“.

На трибини су говорили Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине гдин Владимир Галић, директорка Покрајинског завода за заштиту природе др Биљана Пањковић, помоћник директора за заштиту и развој ЈП НП „Фрушка гора“ Данко Цупара, в.д. директора ЈП Завода за урбанизам Војводине Предраг Кнежевић и стручна сарадница на изради планских докумената др Тамара Зеленовић Васиљевић.В.д. директора Предраг Кнежевић је након поздравне речи, у неколико реченица представио делатност Завода од оснивања до данас. Такође, истакао је чињеницу да је Завод основан за потребе трајног обављања стручних послова просторног и урбанистичког планирања од стратешког значаја за РС, а који се односе на територију АПВ и стручних послова значајних за органе и организације АПВ, за које је Завод носилац искључивог права на обављање делатности, као и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе и друге органе и организације.Посебно је нагласио и чињеницу да је Завод у новије време израдио и неколико Урбанистичких планова за когенеративна постројења и ветропаркове као произвођаче „зелене енергије“, као и велики број других урбанистичких планова, као и чињеницу да израду планова углавном прати и израда Извештаја о стратешкој процени утицаја планова на животну средину, што је са аспекта заштите животне средине веома значајно јер омогућава имплементацију основних принципа одрживог развоја у планска решења у најранијој фази њиховог дефинисања, имајући у виду да ова два процеса теку паралелно.Кнежевић је истакао и то да је Просторни план Републике Србије документ вишег реда чија се решења разрађују Просторним плановима подручја посебне намене, а који дају плански основ за дефинисање свих активности у области заштите природе, туризма, руралног развоја, и другим областима.Имајући у виду да је тема на коју су представници Завода говорили „Улога просторних планова подручја посебне намене у одрживом коришћењу заштићених подручја на територији АП Војводине“, директор Кнежевић је даље истакао и чињеницу да је основна улога Планова подручја посебне намене одрживо управљање заштићеним подручјима које ће омогућити да у њиховим лепотама и посебностима уживају како садашње тако и све будуће генерације.Након тога, др Тамара Зеленовић Васиљевић представила је просторне планове подручја посебне намене за заштићена подручја које је Завод израдио и који су усвојени у периоду од 2002-2016. године са посебним освртом на Планове чија је израда тренутно у току.
Prilog:

Улога просторних планова подручја посебне намене у одрживом коришћењу заштићених подручја на територији АП Војводине
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт