архива вести


Сремска Митровица, 8-11. новембар 2016.

Друга награда на 25. Међународном салону урбанизма за Просторни план подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“

У периоду од 8. до 11. новембра у Граду Сремској Митровици одржан је 25. Међународни салон урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије. Стручни тимови ЈП Завода за урбанизам Војводине на салону су кандидовали следеће радове:

- Просторни план подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, руководилац израде: Славица Пивнички дипл.инж.пејз.арх. и стручни тим ЈП Завод за урбанизам Војводине - у категорији „Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“

- План детаљне регулације за изградњу ветрогенераторског постројења „Дуња“ у КО Бела Црква, руководилац израде: Зорица Санадер, дипл.инж.ел. и стручни тим ЈП Завод за урбанизам Војводине - у категорији „Детаљни урбанистички радови“

- Развој методолошког приступа при изради планова за еколошке енергетске производне објекте, аутори: Јасна Ловрић, дипл.инж.арх., Зорица Санадер, дипл.инж.ел., Тања Топо, маст.инж.зашт.жив.сред., др Тамара Зеленовић Васиљевић – у категорији „Заштита природе и животне средине кроз студије, истраживања и пројекте“

Другу награду у категорији „Регионални и просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“ савет и жири 25. Међународног салона урбанизма доделио је за рад Просторни план подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“.

Графичку обраду и дизајн постер радова приредили су Мина Миличић, дипл.инж.арх. и стручни тим ЈП Завод за урбанизам Војводине.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт