архива вести


Беч, 27. јануар 2017.

Радни састанак за припрему пројекта “Down to Earth” у оквиру Дунавског транснационалног програма

Представници ЈП Завода за урбанизам Војводине, в.д. директора Предраг Кнежевић, Владимир Пихлер и Тамара Зеленовић Васиљевић, су 27. 01. 2017. године присуствовали радном састанку за припрему пројекта “Земљана архитектура у Дунавском регион – Down to Earth” у оквиру Дунавског транснационалног програма - Interreg Danube Transnational Programme (DTP).

Земља је одржив и еколошки грађевински материјал и коришћен је у Дунавском региону вековима. Објекти земљане архитектуре су препознатљив елемент који значајно доприноси јединствености културног наслеђа подунавља, али уједно представља и технику грађења која се заборавља и која је угрожена појавом нових грађевинских материјала. Циљ овог пројекта је да свеобухватним приступом подстакне очување и ревитализацију земљане архитектуре, прикупи и дистрибуира знања, развије стратегију и препоруке за успостављање транснационалног оквира о промоцији техника о земљаној архитектури као средства за одрживу и енергетски ефикасну изградњу. На овај начин пројектом би се допринело очувању културних вредности подунавског региона, створио додатни подстицај регионалном развоју туризма, руралном развоју кроз јачање локалних грађевинских индустрија и локалних заната, као и позитивном утицају на заштиту животне средине и подстицају одрживог коришћења културних и природних ресурса.

Пројекат би се реализовао кроз активности груписане у оквиру 4 дефинисана радна пакета:

Радни пакет 1: „Платформа за земљану архитектуру“ – развој информационе базе засноване на гео-информационом систему (ГИС), која би подразумевала и израду веб сајта и мобилне апликације…

Радни пакет 2: „Истраживање“ – проучавање техника, материјала и стварање платформе за обуку кроз школске и универзитетске програме итд.

Радни пакет 3: „Земља као конструктивни и рестаураторски материјал“ – проучавање квалитета земље као грађевинског материјала, локација за експлоатацију и могућности развоја грађевинске индустрије базиране и на земљи као грађевинском материјалу…

Радни пакет 4: „Туризам и регионални развој“ – развој прекограничне туристичке мреже базиране на интересовању за специфичности локалне архитектуре, развој базе података за туристе са специјалним интересовањима,…

Пројекат ће трајати 36 месеци, и у оквиру пројекта ће учествовати око 15 партнера из 7 земаља: Аустрије, Чешке, Словеније, Мађарске, Србије, Румуније и Бугарске. Водећи партнер на пројекту је Технички универзитет у Бечу (TU Wien).

Партнери из Србије су, поред ЈП Завода за урбанизам Војводине, и Покрајински завод за заштиту споменика културе и Архитектонски факултет из Београда. Сваки од партнера би требало да дефинише бар две институције које би биле „стратешки партнери - сарадници“, чија улога би била везана за спровођење стратегије утврђене израдом међународног пројекта и који би допринели континуитету активности и после окончања пројекта.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт