архива вести


Нови Сад, 16. март 2017.

Потписан Протокол о сарадњи у области просторног и урбанистичког планирања између Аутономне покрајине Војводине и 25 Општина у АПВ

Дана 16.03.2017. у салону 23 свечано је потписан Протокол о сарадњи у области просторног и урбанистичког планирања између Аутономне покрајине Војводине и Општина Ада, Апатин, Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бела Црква, Беочин, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Бечеј, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сента, Сечањ, Србобран, Сремски Карловци, Тител, Чока, Врбас и Града Кикинде.

Потписивање Протокола резултат је исказане намере Покрајинске владе да омогући јединицима локалне самоуправе да постану суоснивачи ЈП “Завод за урбанизам Војводине“, а на иницијативу самог Завода и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, с једне стране, те прихваћене намере од стране јединица локалне самоуправе, које су позитивно одговориле на упућено Писмо о намерама, и на тај начин препознали могућност да постајући суоснивачи Завода, обезбеде за своју јединицу локалне самоуправе стручно и континуирано обављање послова у области просторног и урбанистичког планирања.

Покрајинска влада је на седници одржаној 07.12.2016. кроз Информацију о измени статуса Завода за урбанизам, препознала ову идеју као начин да се у јединицама локалне самоуправе, које немају своја јавна предузећа за просторно и урбанистичко планирање, обезбеди квалитетно, стручно и континуирано обављање послова у овој области од јавног интереса. Прихватањем ове иницијативе, Покрајинска влада је уједно задужила и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Завод за урбанизам, да предузму све неопходне активности у циљу реализације покренуте иницијативе.

У том смислу је 14.12.2016. уприличен састанак коме су присуствовали представници 28 јединица локалне самоуправе, и на коме је покрајински секретар Владимир Галић, заједно са в.д. директором Завода за урбанизам Војводине Предрагом Кнежевићем, упознао присутне са закључком покрајинске владе, те предностима које у области просторног и урбанистичког планирања као делатности од јавног интереса, могу добити једнице локалне самоуправе уколико постану суоснивачи ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Након тога је 23.12.2016.године у 35 јединица локалне самоуправе упућено Писмо о намерама, на које је позитивно одговорило 25 јединица локалне самоуправе, које су данас и потписале Протокол о сарадњи.

Протоколом о сарадњи дефинисане су обавезе јединица локалне самоуправе, а то су доношење Одлуке о суоснивању и уплата суоснивачког улога и рокови за извршење, као и обавеза Покрајинског секретаријата и ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад да након тога приступе активностима на измени оснивачког акта.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт