архива вести


Нови Сад, 10. децембар 2010.

Конференција пројекта TICAD

У просторијама Скупштине града Новог Сада, одржана је презентација пројекта TICAD (Tisa Cachment Area Development).

Поред представника Завода за урбанизам Војводине, скупу су присуствовали и представници покрајинских органа власти, Регионалног центра за развој МСПП из Суботице, Универзитета у Новом Саду и других заинтересованих страна. Пројекат ТИЦАД је подржан у оквиру транснационалног програма сарадње Југоисточне Европе (СЕЕ) и у њему учествују представници пет земаља које припадају сливу реке Тисе. Захваљујући овом партнерству, свеобухватни и интегрисани циљеви политике управљања водотоковима и перспективе просторног развоја ЕУ биће задовољени на ефикасан и конзистентан начин.

Основни циљ пројекта је да подстиче транснационалну сарадњу путем изградње заједничке базе података, редовне размене идеја, радионицама и на крају израду заједничке стратегије и препоруке за свеобухватно управљање водама.

Пројекат ће допринети одрживом интергралном просторном развоју области реке Тисе и помоћи ће да се постигне одрживи економски систем, оптимално коришћење природних и културних ресурса слива, уравнотежену дистрибуцију раста конкурентних области и унапређење интерних и екстерних функционалних односа у систему насеља. Стратегија ће бити формулисана на бази узајамне свесности о процесима и служиће за примену директива вода и циљева просторног развоја ЕУ.

На скупу су представљени резултати досадашњих истраживања, а чула су се и многобројна питања и предлози.  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт