архива вести


Сремски Карловци, 11.мај.2017.

Четврта међународна конференција на тему "Очување и унапређење историјских градова"

Дана 11. и 12. маја 2017. године у Сремским Карловцима одржана је Четврта међународна конференција на тему "Очување и унапређење историјских градова" у организацији Општине Сремски Карловци, Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин и партнера Института за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Београд, Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Сталне конференције градова и општина.

Међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова“ je и ове, 2017. године, отворила актуелне теме и питања у вези са очувањем и унапређењем историјског града у условима савременог живота.

Циљ Конференције је био да одговорним и професионалним промишљањем тема везаним за историјски град допринесе анализи места и улоге историјског града у контексту идентитета, социјалног, културног и економског развоја и урбаног подручја заједно са његовим природним окружењем и ресурсима.

Представници Завода за урбанизам Војводине су учествовали на Конференцији и кроз дискусију представили активности везане за израду Просторног плана подручја посебне намене Културног предела Сремски Карловци.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт