архива вести


Палић, 12. мај.2017.

Научно-стручни скуп са међународним учешћем "Планска и нормативна заштита простора и животне средине"

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет, у сарадњи са Заводом за урбанизам града Суботице, организoвали су девети по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем "ПЛАНСKА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", на Палићу, од 11. до 13. маја 2017. године.

Велики број домаћих и иностраних експерата, научника, представника локалних самоуправа, покрајинске и републичке власти, презентовали су радове и искуства из домена правног, институционалног и методолошког оквира заштите простора и животне, интегралног приступа просторном планирању и заштити животне средине, примене ГИС-а и савремених технологија у планирању, пројектовању и заштити животне средине.

Завод је активно учествовао на скупу и представио три рада на задате теме: - "Континуално планирање подручја Фрушке горе"; - "Методолошки оквир за конципирање Просторног плана подручја посебне намене Културног предела Сремски Карловци"; - Интегрална анализа фрушкогорских манастира кроз израду Просторног плана подручја посебне намене "Фрушка гора".МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА КОНЦИПИРАЊЕ ППППН КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА КРОЗ ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ "ФРУШКА ГОРА"

КОНТИНУАЛНО ПЛАНИРАНЈЕ ПОДРУЧЈА ФРУШКЕ ГОРЕ
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт