архива вести


Србобран , 16. јун 2017.

Јавна презентација материјала за израду ППППН Парка природе Јегричка

У петак, 16.06.2017. године у згради Скупштине општине Србобран одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ у оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада. Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од 09.06.2017. до 23.06.2017. године.

Простор који је обухваћен Просторним планом, захтева посебне режиме заштите, организације, уређења и коришћења, због природних, предеоних и амбијенталних вредности. Подручје обухваћено прелиминарном границом Просторног плана обухвата део територије Општине Жабаљ: катастарске општине Чуруг, Госпођинци и Жабаљ, Општине Бачка Паланка: катастарска општине Деспотово, Општине Врбас: катастарске општине Савино Село, Равно Село, Змајево, Општине Темерин: катастарске општине Сириг, Темерин и Општине Србобран: катастарска општине: Надаљ 1.

У уводној речи, Светлана Килибарда, в. д. помоћнице покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери Свјетлана Реко, дипл. инж. арх. и мр Владимир Пихлер, дипл. инж. арх. представили Просторни план у основним елементима.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Општинске управе Жабаљ, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Општинске управе Србобран, ЈКП Градитељ из Србобрана и других институција.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт