архива вести


Житиште , 20. јун 2017.

Јавна презентација Материјала за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј

У оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј.

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 20.06.2017. године, у Канцеларији за развој у пограничној области у Житишту, одржана је јавна презентација Материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј. Тим поводом јавности је представљен материјал ради упознавања са општим циљевима и сврхом израде ППППН ревитализације Канала Бегеј, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима планирања.

Подручје обухваћено прелиминарном границом ППППН ревитализације Канала Бегеј обухвата део територије Општине Житиште: катастарске општине Житиште, Бегејци, Нови Итебеј, Српски Итебеји Међа и Града Зрењанина: катастарске општине Јанков Мост и Клек.

ППППН ревитализације Канала Бегеј се ствара плански основ за његово директно спровођење издавањем локацијских услова и садржаће регулациону разраду за саобраћајницу на насипу (радно-инспекциона и бициклистичка стаза) и локација за изградњу касета за депоновање муља.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од 16.06.2017. до 30.06.2017. године. Материјал за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј доступан је на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине: www.ekourb.vojvodina.gov.rs/документа/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-просторног-плана-подручја-посебне-намене-0

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт