архива вести


Нови Сад, 03. јул 2017.

Измена статуса ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и укључивање јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода

На седници одржаној дана 16.06.2017. године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, чиме је извршено усклађивање оснивачког акта Завода са Одлукама о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, које су донеле скупштине 21 јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и то:

Бач, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Врбас, Жабаљ, Житиште, Инђија, Ириг, Кањижа, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Кнежевац, Пландиште, Сечањ, Сента, Србобран, Сремски Карловци, Тител и Чока.

Наведене општине су, на основу ових скупштинских одлука, постале суоснивачи Завода и тиме је Завод постао носилац искључивог права на обављање послова из делатности за које је основан. Општине су тиме обезбедиле да са Заводом остварују континуирану стручну сарадњу у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине и квалитетну израду планских и других докумената из ових области.

Број јединица локалних самоуправа са територије АП Војводине које су суоснивачи Завода није коначан, односно могуће је накнадно прикључивање јединица локалних самоуправа у наредном периоду, по истој процедури.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт