архива вести


Ниш, 8-15. новембар 2017.

26. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА - Прва и Друга награда на 26. Међународном салону урбанизма

У периоду од 8. до 15. новембра у Нишу одржан је 26. Међународни салон урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља скуп најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација. Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству. Учесници Салона су чланови Удружења урбаниста Србије и заинтересоване организације и појединци са подручја Републике Србије, Републике Српске и иностранства.Стручни тимови ЈП Завода за урбанизам Војводине на салону су кандидовали следеће радове:

- „Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци“, руководиоци израде: мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх. и Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. - у категорији „Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“;- „План детаљне регулације за изградњу мотодрома „Србија Ринг“ Бела Црква“, руководиоци израде: Лана Исаков, маст.инж.арх. и Зоран Кордић, дипл.инж.саобр. - у категорији „Планови детаљне регулације“;- „План генералне регулације насеља Ковачица“, руководиоци израде: Свјетлана Реко, дипл.инж.арх., и Зорица Бошњачић, мастер инж.арх. – у категорији „План генералне регулације“.Прву награду у категорији „Регионални и просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“ савет и жири Салона доделио је за рад „Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци“.Другу награду у категорији „Планови детаљне регулације“ савет и жири Салона доделио је за рад „План детаљне регулације за изградњу мотодрома „Србија Ринг“ Бела Црква“.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт