архива вести


Сремска Митровица , 26. јануар 2018.

Јавна презентација Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године у седишту Сремског управног округа

У седишту Сремског управног округа у Сремској Митровици одржана је јавна презентација радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

У уводној речи, шеф Одсека стручне службе Сремског управног округа Душанка Нулеши поздравила је присутне, након чега се присутнима обратила Светлана Килибарда, в. д. помоћнице покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и презентовала активности у поступку израде Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године. Након тога су представнице обрађивача, одговорни планер мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер и Оливера Његомир, дипл.мат. представиле Радну верзију Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године.

Јавној презентацији присуствовали су представници ЈП „Урбанизам“ Сремска Митровица, Ј.У.П. „Урбанизам“ Стара Пазова, Регионалне развојне агенције Срем, Општинске управе Општине Ириг и Општинске управе Општине Пећинци.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт