архива вести


Зрењанин, 29. јануар 2018.

Јавна презентација Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године у седишту Средњобанатског управног округа

У седишту Средњобанатског управног округа у Зрењанину одржана је јавна презентација радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

У уводној речи присутнима се обратила Софија Шумаруна, виши саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и презентовала активности у поступку израде Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године. Затим су представнице обрађивача, одговорни планер мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер и Оливера Његомир, дипл.мат. представиле Радну верзију Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године.Јавној презентацији присуствовали су представници ЈП за урбанизам Зрењанин, Средњобантског управног округа, Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, Комисије за планове Зрењанин, Одељења за урбанизам- Градске управе Града Зрењанина, Општинске управе Општине Житиште, Општинске управе Општине Бечеј и Општинске управе Општине Нова Црња.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт