архива вести


Суботица , 2. фебруар 2018.

Јавна презентација Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године у седишту Севернобачког управног округа

У седишту Севернобачког управног округа у Суботици одржана је јавна презентација радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

У уводној речи, заменица начелника Севернобачког управног округа, Весна Бајић поздравила је присутне, након чега се присутнима обратила Јелена Вујасиновић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и презентовала активности у поступку израде Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године. Затим су представнице обрађивача, одговорни планер мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер и Оливера Његомир, дипл.мат. представиле Радну верзију Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године.

Јавној презентацији присуствовали су представници ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, ДОО „Парк Палић“, Помоћница градоначелника Града Суботица, члан Градског већа задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње, Начелник Одељења за просторно планирање - Општинске управе Општине Бачка Топола, председник општине Мали Иђош и руководилац Одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове општине Мали Иђош.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт