архива вести


Кикинда , 19. фебруар 2018.

Јавна презентација Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године у седишту Севернобантског управног округа

У седишту Севернобанатског управног округа у Кикинди одржана је јавна презентација радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.Начелник Севернобанатског управног округа Никола Лукач у уводној речи поздравио је присутне, након чега се присутнима се обратила Светлана Килибарда, в. д. помоћнице покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине и презентовала активности у поступку израде Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године. Затим су представнице обрађивача, одговорни планери мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер и Оливера Његомир, дипл.мат. представиле Радну верзију Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године.Јавној презентацији присуствовали су представници Севернобанатског управног округа, Одељења за урбанизам Општинске управе oпштине Чока, Одељења за грађевинске послове Општинске управе oпштине Сента, Секретаријата за имовинско-правне послове Градске управе Града Кикинда, Одељења за грађевинарство и урбанизам Општинске управе oпштине Кањижа, Општинске управе oпштине Нови Кнежевац, Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе oпштине Ада, ЈП „Комуналац“ Кањижа, председник општине Нови Кнежевац и начелник Градске управе Кикинда.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт