архива вести


Требиње, 18-20. април 2018.

VII научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет организовали су VII научно-стручни скуп са међународним учешћем, на тему „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“. Скуп је одржан у Требињу у периоду од 18. до 20. априла 2018. године. Велики број домаћих и експерата из иностранства (Аустрије, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Мађарске и Македоније и др.) посетили су скуп и презентовали своје радове и практична искуства.

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад је подржао скуп активним учешћем својих представника, презентујући следеће стручне радове:

 • у оквиру секције I Генезе и перспективе просторног развоја:

  - „Приступ изради Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала ХС ДТД у Врбасу“, аутора: мр Владимир Пихлер, мр Драгана Дунчић и др Тамара Зеленовић Васиљевић;
  - „Конфликти развоја на простору заштићеног подручја ПИО Караш-Нера“, аутора: др Оливера Добривојевић, Софија Шумаруна (Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, АПВ), Мирољуб Љешњак и Милан Жижић;

 • у оквиру секције II Просторне интеграције:
  - „Програми имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине у функцији одрживог просторног развоја“, аутора: мр Драгана Дунчић, ма Наташа Симичић и Оливера Његомир;

 • у оквиру секције III Становништво у просторном планирању:
  - „Заштита предела изузетних одлика „Потамишје“ као фактор демографског развоја“, аутора: ма Наташа Симичић, ма Тања Топо и Свјетлана Реко.

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је у оквиру изложбе „Планерска умрежавања 3“ представио:

- Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема;
- Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци;
- Програм имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине 2017-2021.

Универзитет у Београду – Географски факултет и Град Требиње организовали су 18. априла 2018. године научни скуп „МЕМЕНТО ЈЕВТО ДЕДИЈЕР„. Научни скуп посвећен је научнику Јевту Дедијеру, првом наставнику из БиХ на Београдском универзитету и првом доценту географије кога је изабрао Јован Цвијић. • контакт информације
 •   zavurbvo@gmail.com
 •               021/529-444
 • контакт