архива вести


Беч, 05-06. децембар 2018.

ESPON семинар „New Narratives for Territorial Development“

Дана 05. до 06. децембра 2018. године, у Бечу је одржан семинар "New Narratives for Territorial Development", у организацији ESPON-а (Еuropean Spatial Planning Observation Network). Семинар је организован у току аустријског председaвања Саветом Европске уније од стране "ESPON 2020 Cooperation Programme", будући да је Аустрија држава која председава Саветом Европе у другој половини 2018. године.

Основни циљ семинара је био да се изнесу нове идеје које се односе на територијални развој у контексту израде нове Територијалне агенде (New Territorial Agenda Post-2020), као и да се изнесу критички ставови и мишљења стручне јавности из свих делова Европе. Предавачи су говорили о трендовима територијалног развоја ЕУ, као и могућим сценаријима будућег просторног развоја подручја Европе.

У уводном делу семинара предавања су одржали професори:
Andreas Faludi - "The Poverty of Territorialism" и
Andres Rodriguez Pose - "The Geography of EU Discontent and the Revenge of Places that Don’t Matter".


Целодневни програм је, осим предавања, обухватао и интерактивне радионице и сесије, са предавачима и учесницима из Аустријског председништва ЕУ, DG Regio, и учесницима неколико ESPON пројеката. Другог дана семинара одржане су три паралелне сесије које су се односиле на:

TA+2020: A Framework for Renewed Cross-Border Territorial Cooperation?

Fostering New Narratives for European Migration and Refugee Flows

Towards a Greener Territorial Agenda Post-2020

Више информација на линку

https://www.espon.eu/no-place-should-be-left-behind
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт