архива вести


Нови Сад, 1 април 2019.

Обележено 53. године успешног рада и постојања Покрајинског завода за заштиту природе

У понедељак 1. априла 2019. године Покрајински завод за заштиту природе је свечано обележио 53. године успешног рада и постојања. Завод је започео са радом 1. априла 1966. године, са седиштем у Новом Саду на Петроварадинској тврђави. Једно време је био у саставу Завода за заштиту природе Србије, као Одељење у Новом Саду, а реоснован је Одлуком Скупштине АП Војводине 16. фебруара 2010. године, и са радом започео 1. априла 2010. године.

Многобројне госте и званице у амфитеатру Завода су поздравили др. Ратко Бајчетић, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Марина Томић – вршилац дужности директора Завода и Илија Миљковић, члан Управног одбора Завода.

Марина Томић је истакла да је Завод стручна установа која обавлја послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији АПВ и да су основни цилјеви и задаци Завода прикуплјање и обрада података о природи и природним вредностима, праћење стања и оцењивање очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивлјих врста и њихових станишта, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, коридора, еколошке мреже и предела. Истакла је да Завод израђује студије заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управлјања тим подручјима. Навела је да је Завод данас модерна стручна и научна институција која наставља традицију својих претходника.

У промотивном делу програма помоћник директора Завода сектора за заштиту природе др Слободан Пузовић је презентовао: Значајне активности Завода у 2018. години. Он је истакао да тренутно у АПВ имамо 133 заштићена подручја која заузимају око 146 000 ха, што је 7.4% територије. Такође је навео да је Завод издвојио 696 станишта заштићених и строго заштићених врста (163 000 ха, око 8,78% територије АПВ). Пузовић је навео више примера добре праксе као што је обележавања новог Резервата биосфере „Бачко Подунавље" , билбордима на граничним прелазима код: Бачке Паланке, Богојева, Бездана, Бачки Брег и Растине. Такође је истакао активности на заштити природе и развоју инфраструктуре и проходности еколошких коридора за дивље врсте на аутопуту Е 75 у Бачкој и другим путевима у Срему. Наведени су и резултати рада на: превенцији и ревитализацији оштећених станишта строго заштићених врста, манифестацијама Радни дан за природу, мерама активне заштите постављања заштитне ограде у СРП „Пашњаци велике дропље", збрињавању строго заштићених и заштићених врста дивљих животиња...

Након стручног дела скупа, у изложбеном простору Завода је отворена фото изложбе под називом „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ" аутора Будимира Јевтића из Сомбора. Аутор је изложио тридесет пет фотографија јелена, дивљих свиња, лисица, шакала, орла белорепана, водомара, пејзажа.. Његове фотографије краси одлична композиција и забележени покрети животиња. Велики део фотографија је направљен у магичном сату, у раним јутарњим условима или при заласку сунца па привлаче пажњу гледалаца. Аутор је истакао да од ране младости има контакт са природом Горњег подунавља, и да се у последњих десетак година труди да је што боље забележи фотоапаратом.

Изложба ће бити отворена наредних месец и по дана, до половине маја.


  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт