архива вести


Нови Сад, 29. децембар 2010.

Успостављање система безбедности информација у складу са захтевима стандарда ISO 27001:2005

Завод је успешно завршио пројекат имплементације „Успостављање система безбедности информација у складу са захтевима стандарда ISO 27001:2005“.

Сертификациона проверу система безбедности информација у складу са захтевима стандарда ISO 27001:2005 извршена је 29.12.2010. године од стране представништва сертификационог тела „SC CERT IND-ESYD“.

Након извршене провере дата је збирна оцена о стању система управљања безбедности информација по којој Завод има добро делујући и ефикасан систем управљања безбедности информација у складу са захтевима ISO 27001:2005.

Циљ овог система је да осигура све неопходне контроле у вези са строго поверљивим, веродостојним и ограниченим за приступ информацијама, у циљу заштите информација и података.

У пословању Завода, информација (у различитим облицима: писана, штампана на папиру, складиштена електронски, преношена путем поште или електронских средстава, изговорена у разговору...) је имовина која је, као и остала пословна имовина, од суштинског значаја за пословање Завода, и сходно томе треба да буде адекватно заштићена. Имплементација Система заштите и безбедности информација ISO 27001 омогућава многе предности као:

- повољније тржишне могућности,
- смањење ризика, а самим тим и расхода,
- усаглашеност са важећим законским прописима,
- веће поверење клијената, запослених, сарадника, институција и свих заинтересованих страна због знања да су њихове информације и подаци максимално безбедни,
- постојање одговорности за безбедност информација од стране свих и на свим нивоима у Заводу.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт