архива вести


Нови Сад, 19. јануар 2011.

Округли сто о концепту РПП АПВ на тему „ заштита, коришћење и развој природних ресурса у АПВ“

У организацији Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, у Интитуту за тополарство у Каћу, одржан је округли сто са темом „ заштита, коришћење и развој приподних ресурса у АПВ“.

Акценат је стављен на пољопривредно земљиште, шумско земљиште и водене површине (реке, језера и каналска мрежа).

Округли сто је организован са циљем да се шира јавност упозна са Концептом РПП АПВ, и да се кроз дискусију и размену мишљења широког аудиторијума, дође до предлога и сугестија, које би у току израде Нацрта РПП АПВ, која предстоји, допринеле да предложена решења уређења простора омогуће реалан и квалитетан одрживи развој АПВ.Након кратке и садржајне презентације Концепта РПП АПВ, која се односила на ову област, коју је припремио наш Завод, а презентовала Драгана Дунчић, одговорни планер и носилац израде РПП АПВ, у дискусији која је тада уследила, узели су учешће Душанка Д.Сремачки, Покрајинска секретарка за архитектуру, урбанизам и градитељство, Др.Слободан Пузовић, Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој, Проф. Саша Орловић - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Весна Поповић, директорка РАПП орг. јединице за АПВ, Марта Такач, директорка ЈП “Војводина шуме“ са сарадницима, Владимир Зеленовић, директор ЈП ЗУВ, затим представници ФТН, јавних и приватних предузећа, манастира Ковиљ, невладиних организација и истакнути појединци који су у својим дискусијама давали своје сугестије и конструктивне предлоге, усмерене у правцу да овај стратешки документ за АП Војводину, буде што квалитетнији.

Испред нашег Завода, округлом столу су присуствовали и Перица Манојловић, заменик директора и Стојанка Будовалчев Папић, помоћница директора.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт