архива вести


Бач, 27. јануар 2011.

Округли сто о Концепту РПП АП Војводине на тему „ Културна баштина као генератор развоја“

У организацији Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство, у Бачу је одржан округли сто са темом „ културна баштина као генератор развоја“.

Бач, као место одржавања овог округлог стола, није случајно изабран.

Округлом столу су присуствовали Покрајинска секретарка за архитектуру, урбанизам и градитељство Душанка Д.Сремачки са сарадницима, Др.Слободан Пузовић - Покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој, Милан Миић - помоћник Покрајинског секретара за Културу, Душица Јурбашић - виши саветник у ПС за Културу, Весна Поповић - директорка РАПП орг. јединица за АПВ, проф. Нађа Фолић Куртовић - експерт за област Културе, Владимир Зеленовић – директор ЗУВ, представници органа и организација, јавних предузећа, институција, невладиног сектора као и истакнути појединци који се баве овом важном облашћу. Након презентације области Културе из Концепта РПП АПВ, коју је испред нашег Завода извршила Стојанка Будовалчев Папић - помоћница директора, у дискусији која се затим развила, сви учесници су се сложили да се концепт заштите, уређења и коришћења културног наслеђа заснива на проналажењу компромиса између савремених потреба друштва са једне стране и културно одрживог уређења и коришћења културне баштине, са дуге стране.

Испред Завода, презентацији је поред директора и помоћнице директора, присуствовао и дипломирани архитекта Владимир Пихлер.
“Град Бач са околином“ уврштен је на прелиминарну листу Светске културне и природне бастине УНЕСКО, као културни предео, а Тврђава Бач је уврштена у пројекат УНЕСКО , „Тврђаве на Дунаву“.

У пратњи љубазних домаћина, учесници презентације посетили су стару Тврђаву.
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт