arhiva vesti


29. april 2010.

Konzorcijum IAUS-a i Zavoda pobedio na konkursu za izradu Koncepta Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav

Republička agencija za prostorno planiranje je na portalu javnih nabavki objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav ("Službeni glasnik RS", br. 16 od 20.03.2010.).
S obzirom na veoma značajan i složen posao, Zavod je, na osnovu ugovora o dugoročnoj saradnji dana 16.04.2010. godine potpisao ugovor sa IAUS-om o zajedničkoj ponudi za izradu Koncepta prostornog plana posebne namene međunarodnog prostornog puta E-80 – Dunav.
Ugovorom su definisana međusobna prava i obaveze oba potpisnika, i sastavni deo ovog ugovora su precizno definisana struktura, obim i način realizacije aktivnosti na izradi Koncepta ovog plana.
Faze i aktivnosti sa detaljno utvrđenim učešćem pojedinačno svakog potpisnika, utvrđene su u šest tačaka i to:

- pripremne aktivnosti (metodološki pristup izradi i organizacija izrade Koncepta plana)
- formiranje baza podataka (prikupljanje, struktuiranje podataka, podloga i druge dokumentacije)
- studijska osnova PP po oblastima (polazišta i uslovljenosti, razvoj i uređenje planskog područja)
- zaštita prostora (kulturno nasleđe, prirodne vrednosti, životna sredina, upravljanje otpadom, hazardi)
- izrada Koncepta plana (ocena stanja – SWOT analiza, ciljevi i strateška rešenja, osnovna namena prostora, predlog prioriteta)
- tehnička priprema i prezentacija Koncepta plana (tekstualni deo, karte, baze podataka)
- ocena i finalizacija Koncepta plana
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt