arhiva vesti


Beograd, 14. maj 2010.

Potpisan ugovor o izradi Koncepta Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog plovnog puta
E-80 – Dunav

Dana 14.05.2010. god. u prostorijama Republičke agencije za prostorno planiranje u Beogradu, svečano je potpisan ugovor o izradi Koncepta Prostornog plana posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav.

Ugovor su potpisali:
- prof. dr. Borislav Stojkov, direktor Republičke Agencije za prostorno planiranje,
- dr. Nenad Spasić, direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije,
- Vladimir Zelenović, dipl.inž.maš. v.d. direktor JP Zavoda za urbanizam Vojvodine

Ugovorom su precizno definisana sva prava i obaveze u pogledu obima i sadržaja poslova koji treba da se urade, rokova završetka ugovorenog posla, vrednosti ugovora i načina plaćanja koje imaju sa jedne strane Naručilac posla a sa druge strane Izvršioci.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt