arhiva vesti


Sremska Mitrovica, 9. avgust 2017.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije

U zgradi Gradske uprave grada Sremska Mitrovica održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 24. jula 2017. do 23. avgusta 2017. godine. Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu izloženi su na javni uvid u zgradi Gradske uprave grada Sremska Mitrovica, Opštini Ruma, Opštini Šid i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10), javna prezentacija održana je u toku trajanja javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja ovog Prostornog plana na životnu sredinu.

U toku prezentacije, istaknuto je da razlozi za donošenje ovog Prostornog plana proističu iz potrebe stvaranja planskog osnova za izgradnju transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid, kojim će se opština Šid i zapadni deo teritorije grada Sremska Mitrovica povezati u gasovodni sistem Republike Srbije.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, Gradske uprave za urbanizam grada Sremska Mitrovica i JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica. U diskusiji koja je usledila, posebno je istaknut značaj izrade ovog važnog planskog dokumenta sa ciljem da se obezbedi gasifikacija ovog područja i njegovo povezivanje sa gasovodnim sistemom Republike Srbije i susednih država.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Sremska Mitrovica - Šid sa elementima detaljne regulacije i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja ovog Prostornog plana na životnu sredinu, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt