arhiva vesti


Vrbas, 13. decembar 2017.

Javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas

U zgradi Opštinske uprave Opštine Vrbas održana je javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas, održava se u trajanju od 15 dana, od 04.12.2017. do 18.12. 2017. godine. Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas sa preglednom kartom izrađenom u razmeri 1:25 000 izloženi su na rani javni uvid u zgradi Opštinske uprave Opštine Vrbas i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

Osnovni razlog za izradu i donošenje PPPPN izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas je stvaranje uslova za revitalizaciju i uređenje dela kanala Hs DTD, u smislu poboljšanja kvaliteta vode i održivog korišćenja kanala kao multifunkcionalnog prostora namenjenog za vodoprivredu, plovidbu i rekreaciju. Hs DTD je ključni element vodoprivrednog sistema Bačke i AP Vojvodine čija vitalnost značajno doprinosi regionalnom razvoju.Područje obuhvaćeno okvirnom granicom Prostornog plana, obuhvata deo teritorije opštine Vrbas i to: KO Vrbas-atar i KO Vrbas-grad.

U svrhu izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala Hs DTD Vrbas - Bezdan od ušća u kanal Bečej - Bogojevo do hidro-čvora Vrbas, na inicijativu JVP „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada, urađena je Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala Vrbas - Bezdan km 0+000 do km 6+000 od strane „Hidrozavoda DTD“ ad, Novi Sad.

U uvodnoj reči, zamenica načelnice Odeljenja za urbanizam Opštinske uprave Vrbas Lidija Paunović pozdravila je prisutne, nakon čega se Jelena Vujasinović Grkinić, savetnik za urbanizam u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine obratila prisutnima i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana – donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole. Zatim su predstavnici obrađivača, odgovorni planeri mr Dragana Dunčić, dipl. prostorni planer. i mr Vladimir Pihler, dipl.inž. arh. predstavili Prostorni plan u osnovnim elementima.Javnoj prezentaciji prisustvovali su i profesor Boža Dalmacija sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, dr Tamara Zelenović Vasiljević iz JP Zavod za urbanizam Vojvodine, predstavnici Hidrozavoda DTD, ad, JVP Vode Vojvodine, Opštinske uprave Opštine Vrbas ,Odeljenja za urbanizam i stambene poslove, Ekološkog pokreta Vrbasa, RES fondacije iz Beograda i drugih institucija, kao i zaintereovani građani iz Vrbasa i Crvenke.

Pravna i fizička lica su pozvana da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala Hs DTD Vrbas-Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, najkasnije do 18. decembra 2017. godine.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt