arhiva vesti


Kikinda , 19. februar 2018.

Javna prezentacija Radne verzije Nacrta Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017 - 2021. godine u sedištu Severnobantskog upravnog okruga

U sedištu Severnobanatskog upravnog okruga u Kikindi održana je javna prezentacija radne verzije Nacrta Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017 - 2021. godine, organizovana od strane nosioca izrade, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017 - 2021. godine je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada.Načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Nikola Lukač u uvodnoj reči pozdravio je prisutne, nakon čega se prisutnima se obratila Svetlana Kilibarda, v. d. pomoćnice pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine i prezentovala aktivnosti u postupku izrade Radne verzije Nacrta Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017 - 2021. godine. Zatim su predstavnice obrađivača, odgovorni planeri mr Dragana Dunčić, dipl. prostorni planer i Olivera Njegomir, dipl.mat. predstavile Radnu verziju Nacrta Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2017-2021. godine.Javnoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici Severnobanatskog upravnog okruga, Odeljenja za urbanizam Opštinske uprave opštine Čoka, Odeljenja za građevinske poslove Opštinske uprave opštine Senta, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Kikinda, Odeljenja za građevinarstvo i urbanizam Opštinske uprave opštine Kanjiža, Opštinske uprave opštine Novi Kneževac, Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave opštine Ada, JP „Komunalac“ Kanjiža, predsednik opštine Novi Kneževac i načelnik Gradske uprave Kikinda.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt