arhiva vesti


Beograd, 9. mart 2018.

Treća nacionalna radionica za uspostavljanje monitoring platforme za atraktivnost prostora Srbije (MPAPS)

U INTERREG projekat „Jačanje kapaciteta za unapređenje teritorijalne atraktivnosti Dunavskog regiona” (Strengthening Capacities to Enhance Territorial Attractiveness of the Danube Region – ATTRACTIVE DANUBE) Republika Srbija je uključena preko Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS). Ovim projektom će se u periodu 2017-2019. godine omogućiti jačanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i unapređenje upravljanja teritorijalnim razvojem, na svim nivoima upravljanja, u 11 država Dunavskog regiona. Takođe, transgraničnom saradnjom zemalja partnera povećaće se ukupna atraktivnosti ovog regiona za život, poslovanje i turizam.

U prvoj godini ATTRACTIVE DANUBE projekta cilj je da se zajednički okvir sistema monitoringa teritorijalne atraktivnosti (definisanog u prethodnom, ATTRACT SEE projektu) razradi za svaku državu i uspostavi zajednička monitoring platforma za Dunavski region. Ova platforma treba da odražava potrebe različitih sektora i da olakša koordinaciju njihovih planskih i upravljačkih odluka sa aspekta unapređenja atraktivnosti prostora za razvoj. Iz tih razloga je predviđeno da se u proces razrade zajedničkog okvira sistema monitoringa teritorijalne atraktivnosti (TAMP/TAMP – Territorial Attractiveness Monitoring Platform), za svaku državu, uključe predstavnici relevantnih aktera/stejkholdera koji imaju uticaja na donošenje i sprovođenje odluka o teritorijalnom razvoju u domenu prostornog planiranja, regionalnog razvoja, turizma i drugih sektora koji neposredno doprinose, ili na koje utiče kvalitet i atraktivnost prostora pojedinačnih država i Dunavskog regiona u celini.Predviđeno je održavanje tri nacionalne radionice za uspostavljanje monitoring platforme za atraktivnost prostora Srbije (MPAPS). Ova platforma će biti dostupna svim korisnicima preko internet portala i jednostavna za korišćenje. Biće pouzdana u pogledu relevantnosti korišćenih podataka i njihovog mapiranja, a ažuriraće se do kraja 2021. godine. Otvoreni pristup MPAPS omogućiće korisnicima preuzimanje podataka i mapa i njihovo korišćenje za potrebe praćenja stanja i uticaja različitih sektora na teritorijalni razvoj i atraktivnost različitih prostornih jedinica u Srbiji.U u okviru ATTRACTIVE DANUBE projekta održana je Treća nacionalna radionica za uspostavljanje monitoring platforme za atraktivnost prostora Srbije (MPAPS) na kojoj su prezentovane mogućnosti korišćenja veb GIS platforme sa zajedničkim indikatorima teritorijalne atraktivnosti svih partnera učesnika u projektu, kao i veb GIS platforma sa nacionalnim indikatorima teritorijalne atraktivnosti.JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, na Trećoj nacionalnoj radionici su predstavljale mr Dragana Dunčić, dipl.pr.planer, Olivera Njegomir, dipl.mat, Tanja Topo, mast.inž.zašt.živ.sred. i Nataša Simičić, dipl.pr.planer-master. Za više informacija o samom projektu, molimo Vas da posetite i sledeće internet stranice:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
http://www.attract-see.eu/
http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=248

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt