arhiva vesti


Žabalj, 4. jul 2018.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“

U zgradi Skupštine opštine Žabalj održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“, organizovana od strane nosioca izrade Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ na životnu sredinu, održava se, od 18. juna 2018. do 17. jula 2018. godine, u trajanju od 30 dana. Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ na životnu sredinu izloženi su na javni uvid u opštinama Bačka Palanka, Vrbas, Temerin, Srbobran i Žabalj, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10), javna prezentacija održana je u toku trajanja javnog uvida u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja ovog Prostornog plana na životnu sredinu.


Predstavnici obrađivača Prostornog plana, odgovorni planeri na izradi Prostornog plana, mr Vladimir Pihler, dipl.inž.arh. i Nataša Simičić, dipl.prostorni planer-master, prezentovali su prisutnim Nacrt Prostornog plana, nakon čega je usledila diskusija, u kojoj je navedeno da se izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ pristupilo zbog potrebe uspostavljanja posebnog režima organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora u cilju isticanja prirodnih i ambijentalnih vrednosti. Posebno je istaknuta vizija uređenja: „Park prirode „Jegrička“ predstavlja funkcionalni hidrosistem i prirodno dobro koje je važan element identifikacije lokalnog stanovništva sa svojim okruženjem, uređena je prostorna celina koja, kao društveno organizovano javno dobro, predstavlja značajan resurs za razvoj lokalnih zajednica.“


Javnoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, opštinske uprave Žabalj, opštinske uprave Vrbas kao i predstavnik upravljača Parkom prirode „Jegrička“ JVP „Vode Vojvodine“.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ i na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja ovog Prostornog plana na životnu sredinu, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt