arhiva vesti


Novi Sad 5. oktobar 2018.

Održana panel - diskusija „Aktivan odmor na Fruškoj gori“

U okviru sajma „Lorist“ koji je održan od 4.10.-7.10.2018. godine na Novosadskom sajmu na štandu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ je aktivno učestvovao u panel - diskusiji na temu „Aktivan odmor na Fruškoj gori“.

S obzirom na to da je u završnoj fazi izrada Prostornog plana područja posebne namene Fruška gora, koji između ostalog predstavlja planski osnov za razvoj turizma na ovom području, u prezentaciji je poseban akcenat stavljen na aktivan odmor na Fruškoj gori koja je poznata destinacija izletničkog turizma u APV.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa najperspektivnijim prostorima za razvoj rekreativnog turizma na Fruškoj gori, kao i mogućnostima za razvoj ekstremnih/avanturističkih sportova. Koncept razvoja turizma je zasnovan na očuvanju, zaštiti i korišćenju prirodnih i kulturnih dobara, na uređenju postojećih i planiranju novih turističkih sadržaja, uz uvažavanje utvrđenih mera zaštite na području Nacionalnog parka. Prezentaciju je održala Marina Mitrović, stručni saradnik na izradi planova.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt