arhiva vesti


Beč, 05-06. decembar 2018.

ESPON seminar „New Narratives for Territorial Development“

Dana 05. do 06. decembra 2018. godine, u Beču je održan seminar "New Narratives for Territorial Development", u organizaciji ESPON-a (European Spatial Planning Observation Network). Seminar je organizovan u toku austrijskog predsedavanja Savetom Evropske unije od strane „ESPON 2020 Cooperation Programme“, budući da je Austrija država koja predsedava Savetom Evrope u drugoj polovini 2018. godine.

Osnovni cilj seminara je bio da se iznesu nove ideje koje se odnose na teritorijalni razvoj u kontekstu izrade nove Teritorijalne agende (New Territorial Agenda Post-2020), kao i da se iznesu kritički stavovi i mišljenja stručne javnosti iz svih delova Evrope. Predavači su govorili o trendovima teritorijalnog razvoja EU, kao i mogućim scenarijima budućeg prostornog razvoja područja Evrope.

U uvodnom delu seminara predavanja su održali profesori:
Andreas Faludi - „The Poverty of Territorialism“ i
Andres Rodriguez Pose - “The Geography of EU Discontent and the Revenge of Places that Don’t Matter”.


Celodnevni program je, osim predavanja, obuhvatao i interaktivne radionice i sesije, sa predavačima i učesnicima iz Austrijskog predsedništva EU, DG Regio, i učesnicima nekoliko ESPON projekata. Drugog dana seminara održane su tri paralelne sesije koje su se odnosile na:

TA+2020: A Framework for Renewed Cross-Border Territorial Cooperation?

Fostering New Narratives for European Migration and Refugee Flows

Towards a Greener Territorial Agenda Post-2020

Više informacija na linku

https://www.espon.eu/no-place-should-be-left-behind
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt