arhiva vesti


Novi Sad, 1 april 2019.

Obeleženo 53. godine uspešnog rada i postojanja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

U ponedeljak 1. aprila 2019. godine Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je svečano obeležio 53. godine uspešnog rada i postojanja. Zavod je započeo sa radom 1. aprila 1966. godine, sa sedištem u Novom Sadu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Jedno vreme je bio u sastavu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao Odeljenje u Novom Sadu, a reosnovan je Odlukom Skupštine AP Vojvodine 16. februara 2010. godine, i sa radom započeo 1. aprila 2010. godine.

Mnogobrojne goste i zvanice u amfiteatru Zavoda su pozdravili dr. Ratko Bajčetić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, Marina Tomić – vršilac dužnosti direktora Zavoda i Ilija Miljković, član Upravnog odbora Zavoda.

Marina Tomić je istakla da je Zavod stručna ustanova koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara koja se nalaze na teritoriji APV i da su osnovni ciljevi i zadaci Zavoda prikupljanje i obrada podataka o prirodi i prirodnim vrednostima, praćenje stanja i ocenjivanje očuvanosti prirode i stepena ugroženosti objekata geonasleđa, divljih vrsta i njihovih staništa, ekološki značajnih područja, zaštićenih područja, koridora, ekološke mreže i predela. Istakla je da Zavod izrađuje studije zaštite kojima se utvrđuju vrednosti područja predloženih za zaštitu i način upravljanja tim područjima. Navela je da je Zavod danas moderna stručna i naučna institucija koja nastavlja tradiciju svojih prethodnika.

U promotivnom delu programa pomoćnik direktora Zavoda sektora za zaštitu prirode dr Slobodan Puzović je prezentovao: Značajne aktivnosti Zavoda u 2018. godini. On je istakao da trenutno u APV imamo 133 zaštićena područja koja zauzimaju oko 146 000 ha, što je 7.4% teritorije. Takođe je naveo da je Zavod izdvojio 696 staništa zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta (163 000 ha, oko 8,78% teritorije APV). Puzović je naveo više primera dobre prakse kao što je obeležavanja novog Rezervata biosfere „Bačko Podunavlje" , bilbordima na graničnim prelazima kod: Bačke Palanke, Bogojeva, Bezdana, Bački Breg i Rastine. Takođe je istakao aktivnosti na zaštiti prirode i razvoju infrastrukture i prohodnosti ekoloških koridora za divlje vrste na autoputu E 75 u Bačkoj i drugim putevima u Sremu. Navedeni su i rezultati rada na: prevenciji i revitalizaciji oštećenih staništa strogo zaštićenih vrsta, manifestacijama Radni dan za prirodu, merama aktivne zaštite postavljanja zaštitne ograde u SRP „Pašnjaci velike droplje", zbrinjavanju strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta divljih životinja...

Nakon stručnog dela skupa, u izložbenom prostoru Zavoda je otvorena foto izložbe pod nazivom „GORNJE PODUNAVLJE" autora Budimira Jevtića iz Sombora. Autor je izložio trideset pet fotografija jelena, divljih svinja, lisica, šakala, orla belorepana, vodomara, pejzaža.. Njegove fotografije krasi odlična kompozicija i zabeleženi pokreti životinja. Veliki deo fotografija je napravljen u magičnom satu, u ranim jutarnjim uslovima ili pri zalasku sunca pa privlače pažnju gledalaca. Autor je istakao da od rane mladosti ima kontakt sa prirodom Gornjeg podunavlja, i da se u poslednjih desetak godina trudi da je što bolje zabeleži fotoaparatom.

Izložba će biti otvorena narednih mesec i po dana, do polovine maja.


  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt