arhiva vesti


Beograd, 25. mart 2010.

Prostorni plan područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 Dunav (Panevropski koridor)

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav (Panevropski koridor VII) (Sl. glasnik RS br. 03/2010 od 22. januara 2010.).

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i Republička agencija za prostorno planiranje su utvrdili Projektni zadatak za izradu ovog prostornog plana.
Projektni zadatak podeljen je u pet tačaka koje precizno definišu njihov sadržaj i to:

• Polazne osnove sa razlozima za izradu Prostornog plana i pravni osnov;
• Teritorijalni obuhvat, predmet, ciljeve, načela i metodološki pristup;
• Osnovne probleme, ograničenja,potencijale i prioritete prostornog razvoja duž koridora međunarodnog plovnog puta E80 – Dunav;
• Pregled postojeće dokumentacije za izradu PP (međunarodni dokumenti i inicijative, Republički dokument i informacioni sistem i kartografske podloge za izradu PP;
• Organizaciju izrade Koncepta PP.

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt