arhiva vesti


Novi Sad, 12. april 2010.

Zavod i IAUS (Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije) potpisali ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji

Dana 12.04.2010. potpisan je ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji između IAUS-a i Zavoda.
Ugovor su potpisali dr Nenad Spasić, direktor IAUS-a i Vladimir Zelenović, dipl.inž.maš. v.d. direktor Zavoda.

Ugovorom je utvrđen zajednički interes za razvijanje dugoročne saradnje u cilju unapređenja delatnosti planiranja i uređenja prostora u Republici Srbiji, kao i unapređenja metoda i organizacije rada na poslovima od zajedničkog interesa u skladu sa Dugoročnom strategijom razvoja i naučno-istraživačkog rada Instituta i programom rada i razvoja Zavoda.
Ugovorom su definisane oblasti i grupe aktivnosti stručne saradnje a to su:

- unapređenje teorije i prakse planiranja i implementacije,
- primena rezultata naučnih istraživanja na kojima je angažovan Institut,
- priprema, koordiniranja i zajednički rad na izradi prostornih planova,
- saradnja na implementaciji Prostornog plana Srbije,
- razvoj i operacionalizacija informacionog sistema o prostoru,sistema indikatora i baza podataka, monitoringa i planske evaluacije,
- unapređenje institucionalnih, organizacionih, normativnih, metodoloških i drugih aspekata planiranja kao i njihove primene u prakasi,
- priprema naučnih i stručnih skupova, seminara isl.,
- izdavanje publikacije.

Bliži uslovi poslovne saradnje će svaki put za svaki konkretan posao biti regulisani posebnim ugovorima.
  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt