Јавне набавке


9. април 2019. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера број:ЈНМВ-1/04-797

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера број:ЈНМВ-1/04-797


Позив за достављање понуде
Конкурсна документацијаа
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт