Јавне набавке


18. април 2019. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности електричне енергије број: ЈНМВ-1/05-875

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности електричне енергије број: ЈНМВ-1/05-875


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - електрична енергија
Конкурсна документација - електрична енергија исправка техничке грешке
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт