Јавне набавке


10. мај 2019. - ЗАВРШЕНО

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за услугу инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала, број ЈНППБОЈП-2/01-597

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за услугу инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала, број ЈНППБОЈП-2/01-597


Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација - инфраструктурно одржавање система електронске писарнице и интранет портала
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт