Јавне набавке


10. септембар 2019. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/04-2093

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/04-2093


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт