Јавне набавке


14. новембар 2019. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке тонера број:ОП-1/01-2609

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке тонера број:ОП-1/01-2609


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка тонера број:ОП-1/01-2609

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт