Јавне набавке


14. новембар 2019. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/05-2611

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/05-2611
Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - систематски преглед запослених
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт