Јавне набавке


14. март 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности антивирус програма за заштиту сервера број: ЈНМВ-1/07

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности антивирус програма за заштиту сервера број: ЈНМВ-1/07

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - антивирус програм


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/07 od 02.04.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/07

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт