Јавне набавке


3. април 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге каско осигурања за новонабављени аутомобил број: ЈНМВ-2/10

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге каско осигурања за новонабављени аутомобил број: ЈНМВ-2/10

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - каско осигурање за новонабављени аутомобил
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/10

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт