Јавне набавке


12. мај 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/11

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/11

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - услуга систематског прегледа запослених
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2-11

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт