Јавне набавке


13. август 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге одобравања краткорочног кредита број: ЈНВ-2/01-2014-1435

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге одобравања краткорочног кредита број: ЈНВ-2/01-2014-1435

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка услуге одобравања краткорочног кредита


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 21.08.2014
Додатак уз одговор бр. 1
2. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 21.08.2014
Додатак уз одговор бр. 2
3. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 28.08.2014
4. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 01.09.2014
5. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 05.09.2014
6. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 05.09.2014
7. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 05.09.2014
8. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 09.09.2014
Додатак уз одговор бр. 8: Извештај комисије за попис за 2013. год.
9. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 09.09.2014
Додатак уз одговор бр. 9: Subsidy Contract Tiszasiget Djala
10. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 10.09.2014
11. Одговори на постављена питања у вези ЈНВ-2/01-2014-1435 од 11.09.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНВ-2/01

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт