Јавне набавке


17. октобар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме број: ЈНМВ-1/09-1997

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности рачунарске опреме број: ЈНМВ-1/09-1997

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности рачунарске опреме


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/09-1997 од 22.10.2014
2. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/09-1997 од 29.10.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/09-1997
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт