Јавне набавке


28. новембар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности материјала за репрезентацију (новогодишњи поклони и рекламни материјал) број: ЈНМВ-1/11-2362

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности материјала за репрезентацију (новогодишњи поклони и рекламни материјал) број: ЈНМВ-1/11-2362

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности материјала за репрезентацију (новогодишњи поклони и рекламни материјал)


Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/11
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт