Јавне набавке


28. новембар 2014. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности софтвера за прикупљање, обраду и презентацију просторних података број: ЈНМВ-1/13-2361

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности софтвера за прикупљање, обраду и презентацију просторних података број: ЈНМВ-1/13-2361

Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности софтвера за прикупљање, обраду и презентацију просторних података


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/13-2361 од 05.12.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/13-2361
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт