Јавне набавке


30. јануар 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/01-178

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/01-178


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности горива за службене аутомобиле Завода


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/01-178 од 03.02.2014
2. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-1/01-178 од 05.02.2014
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/01-178








  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт