Јавне набавке


30. јануар 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања имовине и лица број: ЈНМВ-2/02-179

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге осигурања имовине и лица број: ЈНМВ-2/02-179


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности услуге осигурања имовине и лица


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-2/02-179 од 06.02.2015
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/02-179
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт